Tarief en Behandelvormen

Per uur is het tarief dat ik vraag 75 euro. Een intake is gratis. Een behandeling kan langer of korter dan een uur duren, dit naar gelang de hulpvraag en jouw energielevel.

Ik ben als Level 3 therapeut aangesloten bij de Beroepsvereniging CAT. Meer informatie is te vinden op:https://catcomplementair.nl/

De sessies die ik geef vallen voor de zorgverzekeraar onder de volgende prestatiecodes en benamingen:

24505 Behandeling (Kinder)coaching: Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

24005 Behandeling Overige natuurgeneeskunde: De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen.

24012 Behandeling Energetische therapie: Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.

24513 Behandeling Lichaamsgerichte psychotherapie: Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

24500 Behandeling Psychotherapie: Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Lees hier meer over de vergoeding zorgverzekeraars.

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

CAT- behandelovereenkomst

Download hier de CAT-behandelovereenkomst.


Download

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

Download hier het CAT-minderjarigen toestemmingsformulier. 


Download

Share This