Enneagram

604405687_22920Enneagram betekent in het Grieks “Negen punten”. Het Enneagram symbool bestaat uit een cirkel met lijnen die met elkaar via de punten verbonden worden.
Het is een psychologisch model en heel dynamisch om mee te coachen en te trainen.
Ik gebruik het in coaching en trainingen voor het in kaart brengen wie welk karakter heeft, als procesmodel in verandertrajecten, maar ook voor het lopen van de Weg naar Vrijheid.
Je krijgt met dit model veel beter inzicht in jouw gedrag en in het gedrag van anderen in jouw omgeving. Je gaat beter begrijpen waar gedrag vandaan komt en wat jouw valkuilen en beperkingen zijn.
Coaching vanuit het Enneagram geeft verheldering en maakt de weg vrij om jezelf te bevrijden van je beperkingen.

Wat is iemands persoonlijkheidstype?
Persoonlijkheid laat zich zien in een (dominant) Enneagramtype. Het type wordt duidelijk door te kijken naar wat je voelt, denkt en doet (hart, hoofd en handen).
Veel mensen lopen met belemmeringen, issues en blokkades rond die hun tegen houden in hun zijn.
Je wordt gevormd door allerlei omgevingsfactoren en bouwt zo een referentiekader op. Hierin kunnen in de loop der tijd conflicten ontstaan tussen wat jou aangeleerd is en hoe jij wens dat jouw leven is.
Dat kan jou onrust, onvrede, verwarring, fysieke klachten of emotioneel onbalans opleveren. Daar is middels coaching vanuit het Enneagram heel goed aan te werken en de blokkades op te heffen. Het levert jou veel persoonlijke inzichten en een breed bewustzijn op waarmee jij een tevreden leven kunt leven zonder (opgelegde) beperkingen.
Het gaat er hierbij om dat jij je bewust wordt van jouw verlangens, jouw huidig gedrag, jouw denkstructuur, jouw valkuilen en de kracht van jou (nog onbenut) potentieel.

EIKEN (Enneagram IntegratieKunde)
De EIK-methode is een coachingstechniek die ik graag gebruik vanwege zijn scherpte en diepgang in het naar boven halen van de kern van een probleem. Dit werkt door op het gebied van het Emotionele, het Mentale, het Fysieke en de Zingeving van de coachee. Door al deze leefgebieden aandacht te geven is elk coachingstraject compleet en effectief.
De vraag onderzoeken:
Wat ik doe tijdens de individuele coaching is eerst met jou een intakegesprek voeren waarin de vraag/ vragen en blokkades die jij ervaart verhelderd worden.
Hierbij maak ik gebruik van spiertesten (een wetenschappelijk bewezen techniek) om jou inzicht te geven in de zwaarte van de problematiek, de onderliggende belemmeringen en welk leefgebied het meest uit balans is.
Als de vraag helder is, dan gaan we van start met de sessies.
Aan de hand van jouw levenslijn zoeken wij uit welk Enneagtype jij op dat moment bent en welke passies, fixaties, verdedigingsmechanismes en kernovertuigingen jou belemmeren of versterken in de huidige situatie. Mijn aandacht zal ook zeker uitgaan naar het bloot leggen van jouw kwaliteiten en het aanspreken van jouw potentieel.
Wij ruimen de blokkades op zodat er ruimte ontstaat voor andere gevoelen, gedachtes en gedrag die jou versterkt in het leven dat jij wenst te leven.

Share This