ENNEGREAM KINDERCOACH

De unieke opleiding Enneagram Kindercoach gaat weer beginnen!

De opzet is dat je als coach leert om met de ouders te werken waardoor het gedrag van het kind verandert. Uitgezocht moet worden wat het kind mist en hoe de ouders dat kunnen aanvullen.
Het is een ervaringsgerichte opleiding. Je doorloopt dus zelf ook alle stappen van het protocol.

Maatschappelijk nut van deze opleiding is hoog!
Zo als het er nu in onze maatschappij voorstaat zal de vraag om hulp aan kinderen en gezinnen toenemen.
Hulp bij gedragsproblemen, bij pesten, bij verwerking van echtscheiding, bij opvoedingsproblemen, bij omgang met én herstel van hechtingsproblemen, hanteren van persoonlijkheidsstoornissen, bij helen van trauma’s, etc etc. zal steeds harder nodig zijn.
Uit onderzoek onder 25.000 ouders blijkt dat ruim 23% van deze ouders zich zorgen maakt over de ontwikkeling van hun kinderen. 17% van de ouders voelt zich incompetent als opvoeder en nog eens 12% geeft aan dat het geen goede relatie heeft met hun kind(deren).
Jij kunt als Enneagram KinderCoach van grote waarde zijn binnen het sociaal-maatschappelijke werkveld!

Wat deze opleiding zo uniek maakt is:
– Dat wij als uitgangspunt hanteren dat een kind niks mankeert, als er sprake is van stagnatie, dan kijken wij eerst naar de wijze van opvoeden door ouders en of opvoeders en welke interactie daarbij ontstaan is
– Dat wij de hedendaagse reguliere en de complementaire visie op behandelen en coachen van gezinnen en kinderen volledig geïntegreerd hebben in ons inhoudelijke aanbod en in onze aanpak. Bij ons geen of-of, maar een en-en-visie, ten dienste van de vitaliteit van het kind en haar systeem!
– Dat wij het Psychologisch Model Enneagram als basis voor het systemisch werken met kinderen, jongeren en ouders/opvoeders hanteren
– Dat wij de reguliere theorieën op het gebied van pedagogiek met het Enneagram verweven hebben
– Dat wij diverse, door onszelf ontwikkelde, praktische tools en methodes met onze deelnemers delen ten behoeve van hun praktijkvoering
– Dat wij ons richten op de fysieke, sociaal-emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling van ouders/opvoeders én kinderen
– Dat wij van het examen een zeer inspirerende dag maken, die volledig in het teken staat van kruisbestuiving en kennis delen
– Dat wij de meest veelzijdige en ruimdenkende kindercoaches afleveren
– Dat onze werkwijze gericht is op het opheffen van de oorzaken van problemen. Bij ons geen symptoombestrijding! Wij pakken de stagnatie bij de bron aan en daar is onze gehele begeleiding en behandeling op gericht. Daardoor kunnen wij van een hoge mate van effectiviteit en efficiëntie spreken.

Wil jij ook verschil maken in het leven van een kind dat in de ontwikkeling vastloopt, in het helpen van ouders bij een bewuste opvoeding, of in het weer laten stromen van energie binnen een gezins-of opvoedingssysteem?
Meld je dan aan voor de opleiding Enneagram KinderCoach!

Na het behalen van het diploma, kan jij aan de slag en daadwerkelijk verschil maken in bijvoorbeeld:
– Het oplossen van diverse opvoedingsproblemen,
– Het opheffen van stagnatie in de ontwikkeling van kind en ouder/opvoeder
– Het herstellen van vastgelopen processen bij ouders
– Het bieden van ondersteuning in het hervinden van de kracht van elk gezinslid en
– Het allerbelangrijkste….helpen bij het laten stromen van liefde binnen het systeem!

Wat leren wij jou?
– Hoe het Enneagram als psychologisch model in te zetten voor karakterbepaling van elk gezinslid en voor het gezin als systeem
– Hoe de verborgen talenten van kinderen, ouders en opvoeders te duiden en in te zetten ten behoeve van hun ontwikkeling
– Hoe jij gezins- en opvoedingsproblematiek om kunt zetten naar duidelijke doelen en acties ter verandering en groei kunt vertalen
– Alles over de ontwikkelingspsychologie van de mens
– Kennis over en oefenen met coaching-vaardigheden
– De basis van diverse theorieën over pedagogiek
– Welke opvoedingsstijlen gehanteerd worden en wat het beste is voor een kind
– Hechting en coaching bij hechtingsproblematiek
– Inzetten Weg naar Vrijheid en de Kernverlangens
– Gebruiken van het Procesmodel van opvoeden
– Oplossen van blokkades op emotioneel, mentaal, fysiek en spiritueel niveau

In onze visie en aanpak:
– Zien wij de wereld als een plek die wij met elkaar veilig kunnen stellen voor de komende generaties om optimaal op te groeien en zich vrij te ontwikkelen
– Staat Liefdevol en doch confronterend trainen centraal
– Hanteren wij een breed perspectief qua theoriën, er zijn meerdere waarheden en wegen die naar Rome leiden
– Dienen Sensitiviteit, Responsiviteit en Verantwoordelijkheid als essentiële ingrediënten voor een professionele attitude aanwezig te zijn of eigen gemaakt te worden
– Geloven wij dat alle delen van een systeem bepalend zijn voor het uiteindelijke geheel, dus alles is met elkaar verbonden en verweven binnen systemen
– Geloven wij in de verantwoordelijkheid van een professional die zichzelf scherp in de smiezen heeft, zich bewust is van de eigen blokkades en bereid is deze te helen
– Geloven wij dat gedrag weer gedrag oproept
– Zijn wij van mening dat wij als volwassenen het leven voor-leven aan onze kinderen en dat wij dat voorleven bewust dienen vorm te geven

Praktische info:
Lokatie: Volgt nog
Investering: volgt nog; inclusief uitgebreide manual, luxe lunchbuffet, koffie, thee
(betaling in termijnen is mogelijk)
Aantal opleidingsdagen: 14
Tijden: van 10.00 tot 17.00 uur
Studielast: ca. 2 uur per week
Data: Volgt nog
Trainers: Jamila El Mansouri
(Sociaal Pedagogisch therapeut/(team)coach/trainer)

Reserveringen: Neem contact op

Share This