Gezinscoach

De problematiek bij kinderen en jongeren mag je niet onderschatten. Veel kinderen hebben problemen in het gezin en/of op school. Er zijn nogal wat kinderen met “afwijkend gedrag” waar men geen adequate oplossing bij heeft. Daarbij zijn er nogal wat jongeren die niet weten hoe ze met hun spiritualiteit om moeten gaan.

Met Kindercoaching en Gezinscoaching brengen wij het systeem in kaart. Daarbij kijken wij naar de interactie tussen alle leden in het systeem en sporen zo de oorzaken op die voor verstoring zorgen bij het kind/de ouder(s) of de juf bijvoorbeeld.

Met deze vorm van coaching krijgen het kind en de ouder/opvoeder/leerkracht inzicht in het persoonlijkheidstype en in het potentieel aan kwaliteiten die in de verstoorde situatie niet ingezet worden, maar die het kind en de ouderopvoeder wel goed kunnen gebruiken. Het kind dient te weten waar het goed in is zodat het vanuit innerlijke kracht weerbaar in het leven kan staan. En de ouder dient zich bewust te zijn van zowel de eigen kwaliteiten (potentieel aanboren) als de kwaliteiten van het kind. Op die manier kan de ouder weer regie nemen en zich als opvoeder krachtig opstellen.

Zowel het kind als de ouder/opvoeder/leerkracht dienen vanuit innerlijke kracht in verbinding met elkaar te treden. De verbinding dient als eerste hersteld te worden. Daar is zelfonderzoek voor nodig van elke betrokkenen. Bij kleine kinderen maken wij gebruik van observaties gedurende een moment in de dagroutine en wij werken via de ouders met de spiertest. Wanneer dit herkent wordt zal de situatie al voor een deel veranderen. Dat wat eerder als “moeilijk”, “onhandelbaar”, “afwijkend gedrag”, “wanhoop nabij”, “onwerkbaar”  bestempeld is zal niet meer als zodanig gezien worden. De ouder/opvoeder doet andere inzichten op die tot een totaal andere manier van reageren op het kind leiden.

Resultaten zullen zijn:

Harmonie in het gezin/de klas, begrip voor denkwijze en gedragingen, inzetten van kwaliteiten ipv onmacht, creativiteit in de benaderingswijze, verbinding en toenadering, coöperatief gedrag.

 

 

Share This