Gezins- en Kindercoaching

De problematiek bij kinderen en jongeren mogen we niet onderschatten. Veel kinderen hebben problemen in het gezin en/of op school. Er zijn nogal wat kinderen met gedrag waar ouders/opvoeders niet adequaat mee om kunnen gaan. Daarbij zijn er nogal wat jongeren die niet weten wat hun talenten zijn, wat hun toegevoegde waarde is en hoe zij hier invulling aan kunnen geven.

Veel sensitieve kinderen en jongeren hebben moeite met het innemen van een plekje in onze maatschappij.

 • Gaat het thuis niet zoals je dat zou willen?
 • Loopt het binnen het gezin alles behalve soepel?
 • Vertoont jouw kind “onbegrepen gedrag”?
 • Heb je vragen over de opvoeding?
 • Heb jij als ouder of heeft jouw kind snel ondersteuning nodig?
 • Loopt jouw kind ergens op vast?

Dan kun je bij mij terecht voor ondersteuning en handvatten.

Jullie zijn van harte welkom in mijn coachingspraktijk Met Jamila. Of nodig mij een keer bij jullie thuis uit. Ik kom graag met jullie kijken naar mooie oplossingen voor jullie situaties.

In de Kindercoaching en Gezinscoaching breng ik het systeem in kaart. Daarbij kijk ik naar de interactie tussen alle leden in het systeem en spoor ik de oorzaken op die voor verstoring zorgen bij het kind/de ouder(s) of bijvoorbeeld de juf.

Met deze vorm van coaching krijgen het kind en de ouder/opvoeder/leerkracht inzicht in het persoonlijkheidstype en in het potentieel aan kwaliteiten van het kind. Dit zijn vaak kwaliteiten die in de verstoorde situatie niet ingezet worden, maar die het kind en de ouder/opvoeder wel goed kunnen gebruiken. Het kind dient te weten waar het goed in is zodat het vanuit innerlijke kracht weerbaar in het leven kan staan. En de ouder dient zich bewust te zijn van zowel de eigen kwaliteiten (potentieel aanboren) als de kwaliteiten van het kind. Op die manier kan de ouder weer regie nemen en zich als opvoeder krachtig opstellen.

Zowel het kind als de ouder/opvoeder/leerkracht dienen vanuit innerlijke kracht in verbinding met elkaar te treden. De verbinding dient daarom ook als eerste hersteld te worden. Daar is zelfonderzoek voor nodig van elke betrokken volwassene en kind.

 

Verklaring van gedrag leidt tot verbinding en harmonie

Als kindercoach in Amersfoort maak ik gebruik van diverse pedagogische theorieën, methodes en tools. Per situatie en per keer kijk ik wat er nodig is en dat zet ik in om jou/jullie verder te helpen. Eén van die tools is het Enneagram. Met behulp van het Enneagram wordt het persoonlijkheidstype van elk gezinslid duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan bepaald gedrag worden verklaard en kan je leren welke behoeften hieraan ten grondslag liggen. Tevens leren de gezinsleden elkaar veel beter kennen, we kijken door “storend” gedrag heen en zien de essentie van elk gezinslid. Door terug te gaan naar de essentie van iedereen en het blootleggen van het probleem kan de dynamiek in een gezin ten positieve veranderen.

 

Bij kleine kinderen maak ik gebruik van observaties gedurende een moment in de dagroutine of ik vraag dit uit middels casuïstiek- bespreking.

Tevens maak ik gebruik van de spiertest om blokkades op te sporen en te behandelen. Er moet eerst bewustwording ontstaan, door soms letterlijk even een stapje naar achteren te doen en de situatie te bekijken. Daarna kunnen we oplossen wat er aan verstoringen en blokkades is ontstaan.

Wanneer dit herkent wordt zal de situatie al voor een deel veranderen. Dat wat eerder als “moeilijk”, “onhandelbaar”, “afwijkend gedrag”, “wanhoop nabij”, “onwerkbaar”  bestempeld is zal niet meer als zodanig gezien worden. De ouder/opvoeder doet andere inzichten op die tot een totaal andere manier van reageren op het kind leiden.

Resultaten zullen zijn:

 • Harmonie in het gezin/de klas
 • Begrip voor denkwijze en gedragingen
 • Inzetten van kwaliteiten ipv onmacht
 • Creativiteit in de benaderingswijze
 • Verbinding en toenadering
 • Coöperatief gedrag.

Vanuit verbinding

Het is mijn doel als kindercoach in Amersfoort om weer verbinding te creëren. De verbinding tussen het kind en de opvoeders, maar ook met leeftijdsgenoten en school. Vanuit die verbinding, het bloot leggen van de innerlijke kracht en eigen kwaliteiten zal de harmonie weer terugkeren. Dit zal leiden tot een veilige relatie onderling en adequaat gedrag van zowel de opvoeders als het kind.

Kindercoaching wordt (deels) door (een aantal) zorgverzekeraars vergoedt. Kindercoaching valt onder de prestatiecode 24505. Zie meer informatie onder het tabblad “Tarief, Behandelingen en Beroepsvereniging CAT.

Meer informatie

Naast kinder- en gezinscoach in Amersfoort, coach ik ook volwassenen en verzorg ik workshops en trainingen voor bedrijven. Wil je meer informatie over coachingspraktijk Met Jamila in ontwikkeling? Neem dan contact met me op.

Share This