Particulieren

Samen Met Jamila werken aan persoonlijke ontwikkeling kan je leven verrijken, wanneer jij daar tijd voor maakt!
Aftastend, onderzoekend, ontdekkend en analyserend komen tot inzichten en bewustwording.
De begeleiding is altijd aangepast aan de fase waarin jij je bevindt en de vraag of behoefte die zich op dat moment aandient.
Confronterend, prikkelend en activerend vanuit een grote mate van betrokkenheid en inspiratie.

Vanuit kracht kunnen de meeste mooie doelstellingen (in verbinding met anderen) behaald worden. Hierbij gaat het om:

– nemen van eigen verantwoordelijkheid;
– regie pakken en aangaan van lastige situaties;
– zoeken en vinden van een gezonde levensstijl;
– aanbrengen van balans tussen privé en werk;
– verbeteren van communicatie en samenwerking;
– integreren van het voelen, het denken en het handelen;
– ondernemen van energierijke activiteiten;
– ontwikkelen van nieuwe ideeën en visies;
– herkennen van blokkades en deze opheffen;
– ontdekken van innerlijke krachten (met hart en ziel ergens voor gaan).

Elke verandering vraagt in de eerste plaats om durven reflecteren, en de moed hebben om de verandering daadwerkelijk in te zetten.

LET OP: Niet alle coaching of behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed. Zie het tabblad “Behandelingen en tarieven” voor de behandelingen die door zorgverzekeraars vergoed worden. Niet elke verzekeraar vergoed deze behandelingen en ook niet volledig. Als je hier meer duidelijkheid en informatie over wil, dan kan je mij ook bellen of mailen zodat er geen misverstanden ontstaan.

Share This